نحوه استعلام شماره‌های بنا م در شرکت نگین ارتباطات آوا (آپتل): «برقراری ارتباط با مرکز تماس پشتیبانی به شماره 100 از خطوط آپتل یا 09991100000 از سایر خطوط»
نحوه درخواست انتقال مالکیت سیم‌کارت : «برقراری ارتباط با مرکز تماس پشتیبانی به شماره 100 از خطوط آپتل یا 09991100000 از سایر خطوط»

  • عنوان لینک پیوست
  • درخواست خدمات پشتیبانی آنلاین لینک پیوست
  • درگاه ثبت درخواست سلب امتیاز سیم‌کارت لینک پیوست
  • درگاه ثبت درخواست صدور مجدد یا تعویض سیم‌کارت لینک پیوست
  • فهرست نمایندگان خدمات پس از فروش لینک پیوست
  • راهنمای گام‌به‌گام سلب امتیاز مالکیت سیم‌کارت آپتل لینک پیوست
  • راهنمای سامانه استعلام تعداد سیم کارت های تلفن همراه بنام لینک پیوست
  • راهنمای استفاده از اپلیکیشن دولت همراه برای مشاهده فهرست شماره‌های بنام لینک پیوست