شما مشترکین عزیز آپتل می‌توانید با استفاده از کدهای دستوری آپتل، بدون هیچ گونه هزینه‌ای، عملیات خرید و مدیریت حساب خود را به سادگی انجام دهید.
راهنمای کدهای دستوری ویژه عملیات اصلی مدیریت حساب در جدول زیر ذکر شده است:

 • عملکرد کد دستوری
 • منو اصلی *99#
 • کنترل حساب *99*1#
 • استعلام مانده حساب اصلی (اعتبار) *99*1*1#
 • استعلام مانده اعتبار بسته‌ها *99*1*2#
 • اطلاع از باقیمانده بسته‌های مکالمه *99*1*2*1#
 • اطلاع از باقیمانده بسته‌های پیامک *99*1*2*2#
 • اطلاع از باقیمانده بسته‌های دیتا *99*1*2*3#
 • افزایش اعتبار (خرید شارژ) *99*2#
 • خرید بسته‌های اینترنت *99*3#
 • خرید بسته‌های ترکیبی *99*4#
 • اطلاع از طرح‌های ویژه آپتل *99*5#
 • راهنمای خرید سیم‌کارت آپتل *99*6*1#
 • راهنمای تماس با پشتیبانی مشترکین آپتل *99*6*2#
 • عملکرد کد دستوری
 • منو اصلی *99#
 • استعلام اعتبار *99*1*1#
 • اطلاع از باقیمانده بسته‌های مکالمه *99*1*2*1#
 • اطلاع از باقیمانده بسته‌های پیامک *99*1*2*2#
 • اطلاع از باقیمانده بسته‌های دیتا *99*1*2*3#
 • افزایش اعتبار (پرداخت قبض) *99*2#
 • خرید بسته‌های اینترنت *99*3#
 • خرید بسته‌های ترکیبی *99*4#
 • اطلاع از طرح‌های ویژه آپتل *99*5#
 • راهنمای خرید سیم‌کارت آپتل *99*6*1#
 • راهنمای تماس با پشتیبانی مشترکین آپتل *99*6*2#