با خرید سیم‌کارت اعتباری و دائمی به طور پیش‌فرض در «طرح تعرفه پایه» همان سیم‌کارت قرار می‌گیرید و هزینه‌هایتان طبق تعرفه‌های آن محاسبه خواهد شد. البته امکان خواهید داشت هر زمان که تمایل داشتید، از بسته‌های مکالمه متنوع دیگر استفاده کنید و با انتخاب آنها هزینه‌های خود را مطابق با الگوی مصرفتان کاهش دهید.


 • سرویس تعرفه (تومان)
 • مکالمه درون شبکه/دقیقه 33.3 /دقیقه
 • مکالمه برون شبکه/دقیقه 55.5 /دقیقه
 • مکالمه با تلفن ثابت/دقیقه 33.3 /دقیقه
 • پیامک درون شبکه (فارسی)/پیامک 9.9 /هر صفحه پیام
 • پیامک برون شبکه (فارسی)/پیامک 9.9 /هر صفحه پیام
 • پیامک درون شبکه (لاتین)/پیامک 17 /هر صفحه پیام
 • پیامک برون شبکه (لاتین)/پیامک 17 /هر صفحه پیام
 • مصرف آزاد (دیتا/کیلوبایت) 0.04 تومان
 • پیامک به خطوط ثابت ۱۲ / هر صفحه پیام
 • پیام چند رسانه ای 20 / هر صفحه پیام

توجه: مبنای محاسبه تعرفه مکالمه داخل کشور ثانیه است.

در صورتی که از بسته‌های آپتل استفاده نمی‌کنید، کلیه هزینه‌های ارتباطی شما به صورت جداول تعرفه زیر محاسبه می‌شود

 • سرویس تعرفه (تومان)
 • مکالمه درون شبکه/دقیقه 60 /دقیقه
 • مکالمه برون شبکه/دقیقه 90 /دقیقه
 • مکالمه با تلفن ثابت/دقیقه 90 /دقیقه
 • پیامک درون شبکه (فارسی)/پیامک 11.5 /هر صفحه پیام
 • پیامک برون شبکه (فارسی)/پیامک 11.5 /هر صفحه پیام
 • پیامک درون شبکه (لاتین)/پیامک 20.9 /هر صفحه پیام
 • پیامک برون شبکه (لاتین)/پیامک 20.9 /هر صفحه پیام
 • مصرف خارج از بسته 0.02 /کیلوبایت
 • پیامک به خطوط ثابت 22 /هر صفحه پیام

توجه: مبنای محاسبه تعرفه مکالمه داخل کشور ثانیه است.

تعرفه سایت‌های منتخب داخلی ۵۰‌ درصد و تعرفه استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی (بله، گپ، آی‌گپ، بیسفون‌پلاس، جیک و پیک، لنزور و سروش) یک‌ سوم است.

با استفاده از طرح تماس بین الملل، زمانى که در ایران هستید، با دوستان، آشنایان و همکاران خود در دیگر کشورها ارزان و آسان صحبت کنید. در صورتی که قصد تماس با خارج از کشور را دارید، می‌توانید با انتخاب کشور مقصد، هزینه‌های تماس خود را مشاهده کنید.

 • تعرفه‌های ذیل شامل تماس با شماره‌های خاص مانند Special Services، Premium numbers و ... نمی‌شوند.
 • نرخ‌ها برای سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری برابر و بر اساس واحد تومان است.
 • تنها پیش شماره موجود 00 است.
 • سرویس تعرفه

توجه هزینه تماس با مقصدهای زیر به صورت دقیقه‌ای محاسبه می‌شود. برای مثال، یک تماس 30 ثانیه‌ای معادل یک دقیقه و یک تماس 90 ثانیه‌ای معادل دو دقیقه محاسبه می‌شود.
هزینه سایر مقاصد به صورت ثانیه‌ای محاسبه می‌شود.

ساموا ی آمریکا
کالدونیای جدید
جزایر کوک
جزیره نیوئی
فیجی
گینه جدید پاپوئا
پلی نزی فرانسه
ساموآ
گامبیا
جزایر سلیمان
هائیتی
سورینام
کیریباتی
ماهواره ثریا
لسوتو
لسوتو
مالدیو
تونگا
مکزیک
تووالو
نائورو
وانواتو

هزینه ارسال پیامک به خارج از کشور (برای کشورهای در لیست زیر) 1500 تومان است.

افغانستان
آلمان
سوریه
ارمنستان
عراق
ترکیه
استرالیا
قزاقستان
ترکمنستان
آذربایجان
کویت
امارات
کانادا
پاکستان
ایالت متحده آمریکا
چین
لهستان
ازبکستان
دانمارک
روسیه
فنلاند
سوئد

هزینه ارسال پیامک به خارج از کشور (برای کشورهایی که در لیست بالا نمی باشد) 2500 تومان است.

 • این سرویس‌ها نیاز به انجام تنظیمات خاصى ندارد
 • بـه منظـور برقـرارى تمـاس بـا خـارج از کشـور، کافـى اسـت قبـل از شـماره مـورد نظـر خـود ابتدا پیش شــماره ۰۰ و ســپس کد کشور مقصد و در انتها شماره مورد نظر خود را شماره‌گیرى نمایید.

{ شماره مقصد } + { کدکشور بدون صفر } + { پیش شماره }