جشنواره

جشنواره ویژه آپتل

با استفاده از جشنواره ویژه آپتل، بسته ها و طرح های ماهانه را به قیمتی استثنایی خریداری کنید.

به خاطر داشته باشید، استفاده از این جشنواره تنها یکبار در طول هر ماه امکان پذیر است، در صورتی که می توانید بسته های عادی آپتل را بیش از یکبار در ماه خریداری نمایید.

کلیه بسته ها و طرح های زیر از طریق اپلیکیشن آپ قابل خریداری است. برای  دانلود اپلیکیشن آپ کلیک کنید.

نوع بسته مدت اعتبار حجم مصرف قیمت فروش عادی (ریال) جشنواره ویژه آپتل (ریال)
بسته اینترنت یک ماهه ۱ گیگ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
بسته اینترنت یک ماهه ۳ گیگ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
بسته اینترنت یک ماهه ۷ گیگ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
طرح های ترکیبی یک ماهه ۱ گیگ دیتا + ۱۰۰ دقیقه مکالمه + ۱۰۰ پیامک ۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
طرح های ترکیبی یک ماهه ۳ گیگ دیتا + ۱۰۰ دقیقه مکالمه + ۱۰۰ پیامک ۲۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰