طرح ها و بسته ها

طرح ها و بسته ها

سیم کارت های دائمی آپتل با استفاده از طرح ها و بسته های زیر قابل استفاده است. شما می توانید با توجه به رفتار ارتباطی و عادت های روزمره خود یکی از طرح های ماهانه و یا بسته های اینترنت، پیامک و یا مکالمه را خریداری کنید.

کلیه طرح ها و بسته ها از طریق اپلیکیشن آپ ، شماره گیری کد دستوری #۹۹* و یا #۷۳۳* قابل خریداری می باشد.

طرح های ماهانه

مدت اعتبار حجم مصرف قیمت فروش (ریال)
ماهانه ۱گیگ دیتا + ۱۰۰ دقیقه مکالمه + ۱۰۰ پیامک ۱۵۰,۰۰۰
ماهانه ۳گیگ دیتا + ۱۰۰ دقیقه مکالمه + ۱۰۰ پیامک ۲۰۰,۰۰۰
ماهانه ۷گیگ دیتا + ۲۰۰ دقیقه مکالمه + ۲۰۰ پیامک ۳۵۰,۰۰۰
ماهانه ۱۰گیگ دیتا + ۵۰۰ دقیقه مکالمه + ۵۰۰ پیامک ۱,۵۰۰,۰۰۰
ماهانه ۱۰گیگ دیتا + ۱۰۰۰ دقیقه مکالمه + ۱۰۰۰ پیامک ۲,۰۰۰,۰۰۰
ماهانه ۲۰گیگ دیتا + ۲۰۰۰ دقیقه مکالمه + ۱۰۰۰ پیامک ۳,۰۰۰,۰۰۰

 

بسته های اینترنتی

مدت اعتبار حجم مصرف قیمت فروش (ریال)
ماهانه ۱گیگ دیتا ۱۰۰,۰۰۰
ماهانه ۳گیگ دیتا ۱۵۰,۰۰۰
ماهانه ۷گیگ دیتا ۲۵۰,۰۰۰
ماهانه ۱۰گیگ دیتا ۳۵۰,۰۰۰
ماهانه ۲۰گیگ دیتا ۶۰۰,۰۰۰
ماهانه ۵۰گیگ دیتا ۱,۵۰۰,۰۰۰
سه ماهه ۱۰۰گیگ دیتا ۳,۰۰۰,۰۰۰

 

بسته مکالمه

مدت اعتبار حجم مصرف قیمت فروش (ریال)
ماهانه ۱۰۰ دقیقه ۵۰,۰۰۰

 

بسته پیامک

مدت اعتبار حجم مصرف قیمت فروش (ریال)
ماهانه ۱۰۰ پیامک ۸۰۰۰

 

درصورتی که نمی خواهید از طرح ها و بسته های آپتل استفاده کنید، تعرفه عادی پیامک، مکالمه و دیتا به شرح زیر می باشد:

تعرفه های عادی

خدمات هزینه (ریال)
تماس درون شبکه ۳۳۳/دقیقه
تماس برون شبکه ۵۵۵/دقیقه
مکالمه با تلفن ثابت ۳۳۳/دقیقه
پیامک به خارج از کشور ۵۰۰۰/هر صفحه پیام
پیامک درون شبکه (فارسی) ۸۹/هر صفحه پیام
پیامک برون شبکه( فارسی) ۸۹/هر صفحه پیام
پیامک درون شبکه (لاتین) ۱۶۰/هر صفحه پیام
پیامک برون شبکه (لاتین) ۱۶۰/هر صفحه پیام
پیامک به خطوط ثابت (لاتین و فارسی) ۱۲۰/هر صفحه پیام
پیام چند رسانه ای ۲۰۰/هر صفحه پیام
اینترنت همراه ۰.۴/هرکیلوبایت

مبنای محاسبه تعرفه های داخل کشور، ثانیه بوده و تعرفه استفاده از پیام­رسان­های اجتماعی (بله، گپ، آی گپ، بیسفون پلاس، جیک و پیک، لنزور و سروش) و سایت­های منتخب داخلی یک سوم می­ باشد.