در هر کجا که هستید، با استفاده از سیم کارتهاى آپتل از خدمات مکالمه، پیامک و اینترنت در بیش از 800 شهر کشور بهره مند شوید.


پتل به عنوان ارائه دهنده خدمات تلفن همراه، اینترنت پرسرعت بى سیم را بر پایه فناورى هاى 4G ,3G ,2G و +4G در سراسر کشور ارائه می دهد.


زمانى که در ایران هستید با استفاده از تماس بین الملل آپتل، با دوستان، آشنایان و همکاران خود در دیگر کشورها ارزان و آسان صحبت کنید.


پتل به عنوان ارائه دهنده خدمات تلفن همراه، اینترنت پرسرعت بى سیم را بر پایه فناورى هاى 4G ,3G ,2G و +4G در سراسر کشور ارائه می دهد.