افزایش اعتبار

افزایش اعتبار

سقف اعتبار تمامی سیم کارت های دائمی آپتل در هر دوره یک ماهه، ۵۰ هزار تومان بوده که پیش از رسیدن به این سقف، با ارسال پیامک ازمشترکین تقاضا می شود که هزینه های ارتباطی خود را بپردازند.

چنانچه میزان مصرف شما بیش از ۵۰ هزار تومان در ماه است، شما می توانید از طریق افزایش اعتبار، همچنان از سیم کارت خود استفاده کرده و در پایان ماه، باقی مانده هزینه های خود را بپردازید.

صورت حساب های آپتل دوماهه بوده و در ابتدای ماه های فرد، مشترکین قبض های مربوط به سیم کارت خود را از طریق پیامک دریافت می کنند.

لازم به ذکر است؛ کلیه هزینه های خدمات رومینگ و تماس بین الملل، از میزان اعتبار کسر می شود و طرح ها و بسته های آپتل تنها برای مصارف داخل کشور طراحی شده اند.

افزایش اعتبار و یا پرداخت قبض از طریق اپلیکیشن آپ امکان پذیر است.