آپتل به عنوان ارائه دهنده خدمات تلفن همراه، سرویس های مختلف ارتباطی مثل اینترنت پرسرعت، مکالمه، پیامک و تماس بین الملل را به صورت یکپارچه در سراسر کشور ارائه می دهد.