هویت برند جدید آپتل
آپتل، با یک هویت جدید در انتظار شماست.

هویت برند جدید آپتل

آپتل با گذشت بیش از دو سال از فعالیت خود، تصمیم به معرفی هویت برند جدید خود گرفت. اتفاقی که شمایل آپتل را از رنگ مشکی به رنگ قرمز تبدیل خواهد کرد.

با گذشت بیش از دو سال از فعالیت اپراتور مجاری تلفن همراه آپتل، این شرکت از هویت برند جدید خود همراه با لوگوی با زمینه قرمز رونمایی کرد.

با توسعه محصول آپتل و تدوین رویکرد و راهبردهای آتی آپتل، لزوم تغییر هویت بیش از پیش احساس می‌شد.

اتفاقی که موجب شد، تیم تجاری آپتل لوگوی مشکی رنگ این برند را با طراحی هویت برند جدید جایگزین کند.