دریافت مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه توسط نگین ارتباطات آوا
نسل نوین اپراتورهای تلفن همراه

دریافت مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه توسط نگین ارتباطات آوا

شرکت نگین ارتباطات آوا پس از اخذ موافقت اصولی در سال گذشته، توانست پس از فراهم کردن مقدمات و زیرساخت‌های لازم، موافقتنامه پروانه فعالیت اپراتور مجازی (نوع دوم) را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت کند.

شرکت نگین ارتباطات آوا پس از آنکه سال گذشته توانست امتیاز لازم جهت اخذ موافقت اصولی را دریافت کند، در سال جدید با فراهم ساختن مقدمات و زیرساخت‌های لازم، موافقتنامه پروانه فعالیت اپراتور مجازی (نوع دوم) را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت کند.

موافقتنامه پراوانه فعالیت اپراتورهای مجازی در گام اول برای یک دوره ۵ ساله توسط سازمان صادر گردیده که اپراتورها در صورت تمایل و کسب موافقت مجدد سازمان، می‌توانند جهت تمدید پروانه فعالیت خود اقدام کنند.

اپراتورهای مجازی تلفن همراه با خرید ترافیک از اپراتور تلفن همراه (اپراتور میزبان) اقدام به ارائه سیم‌کارت با نام و نشان تجاری خود خواهند کرد.