دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

شما می توانید با استفاده از کد "دعوت از دوستان" که در زمان تکمیل مراحل ثبت نام سیم کارت دریافت می کنید، دوستان خود را به آپتل دعوت کرده و امتیاز بگیرید.

• به ازای کلیه سیم کارت هایی که با کد دعوت شما خریداری می شوند، ۲۰۰۰۰ امتیاز دریافت می کنید. (دعوت مستقیم)
• به ازای کلیه سیم کارت هایی که با کد دعوت دوستان شما ثبت وفعالسازی می شوند، ۱۰۰۰۰ امتیاز دریافت کنید. در نظر داشته باشید، دوستان شما در شبکه آپتل کسانی هستند که قبلا با کد دعوت شما سیم کارت خود را خریداری و فعالسازی کرده اند. (دعوت غیرمستقیم)
• شما می توانید با استفاده امتیازاتی که کسب می کنید، از جوایز ویژه ما در باشگاه مشتریان و کیف پول آپ بهره مند شوید.