جشنواره

جشنواره ویژه تابستانی آپتل

شما می توانید با استفاده از جشنواره ویژه تابستانی آپتل، بسته ها و طرح های ماهانه را به قیمتی استثنایی خریداری کنید.

به خاطر داشته باشید، استفاده از این جشنواره تنها یکبار در طول هر ماه امکان پذیر است، در صورتی که می توانید بسته های عادی آپتل را بیش از یکبار در ماه خریداری نمایید.

نوع بسته مدت اعتبار حجم مصرف قیمت فروش عادی (ریال) قیمت طرح ویژه تابستان (ریال)
بسته اینترنت یک ماهه ۱ گیگ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
بسته اینترنت یک ماهه ۳ گیگ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
بسته اینترنت یک ماهه ۷ گیگ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
طرح های ترکیبی یک ماهه ۱ گیگ دیتا + ۱۰۰ دقیقه مکالمه + ۱۰۰ پیامک ۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
طرح های ترکیبی یک ماهه ۳ گیگ دیتا + ۱۰۰ دقیقه مکالمه + ۱۰۰ پیامک ۲۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰